Stiri locale

Se fac angajări la Primăria Pașcani! Două posturi disponibile au fost scoase la concurs

Persoanele care caută un loc de muncă pot participa la concursurile organizate de Primăria Municipiului Pașcani. Probele vor fi susținute la începutul anului 2021. Candidații trebuie să întrunească mai multe condiții impuse de organizatorul probelorPrimăria municipiului Pașcani face angajări. Pe data de 11.01.2021 este programată proba scrisă pentru ocuparea a două posturi de consilier și inspector la Serviciul Cadastru, Fond Funciar și consultanță agricolă. Pentru primul post se cere o experiență de 1 an și diplomă de licență sau echivalentă. Candidații pentru al doilea post trebuie să aibă aceeași vechime în specialitatea studiilor, dar și o diplomă de licență în domeniul ingineriei geodezice. Candidații care trec de proba scrisă vor susține un interviu.

„Dosarele de concurs se depun la sediul autorității sau instituției publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea special creată în acest scop”, se arată în anunțul publicat pe data de 10.12.2020 de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP).

Pe data de 21 ianuarie 2020, Primăria municipiului Pașcani a organizat alt concurs, pentru ocuparea a două funcții de execuție. Este vorba despre două posturi de inspector asistent la Serviciul Taxe și impozite Locale.